disc2app


För support på engelska be om help på Nintendo Homebrew på Discord.
Om du uppskattar denna guide accepteras bidrag.


Obligatorisk läsning

Detta gör att du kan lagra dina skivor i ett format som går att installera med syftet att kunna spela dem utan att behöva skivan.

Om du planerar att använda en extern hårddisk att installera dina dumpade skivor på, notera följande:

 • Du kan inte använda samma hårddisk för vWii- och Wii U-spel.
 • Wii U kan bara utnyttja upp till 2TB på en extern hårddisk, även om den har större kapacitet än så.
 • Att formatera en extern hårddisk för att användas med en Wii U kommer radera allt dess innehåll.
 • Om du använder en extern hårddisk som inte har sin egna strömförsörjning kommer du behöva en Y-kabel.

Vad du behöver

 • En Wii U med någon form av modifierad firmware (Mocha CFW, Haxchi, CBHC, etc.)
 • 25GB ledigt utrymme på ditt SD-kort

Instruktioner

Avsnitt I - Formatera den externa hårddisken

Om du planerar att använda en extern hårddisk att installera dina dumpade skivor på, följ stegen i det här avsnittet. Om du inte planerar att använda en extern hårddisk eller om du redan har en extern hårddisk formaterad för Wii U, hoppa över det här avsnittet.

Detta kommer radera allt innehåll på den externa hårddisken!

 1. Plugga in din USB-hårddisk i ditt Wii U medan den är avstängd
 2. Starta din Wii U
 3. Formatera den externa hårddisken när du frågas om det

Avsnitt II - Användning av disc2app

 1. Starta Homebrew Launcher Channel
 2. Starta disc2app
 3. Tryck (A) för att dumpa skivan till SD-kortet
 4. Sätt i skivan du vill dumpa när du uppmanas
 5. Överföringsprocessen fortsätter nu automatiskt, detta kommer att ta ett tag
 6. När allt är klart kommer du tillbaka till hemskärmen

Avsnitt III - Installera dumpade spel

 1. Starta Homebrew Launcher Channel
 2. Starta WUP Installer GX2
 3. Välj spelet du vill installera
 4. Tryck “install” följt av “yes” för att bekräfta
 5. Välj vilket lagringsutrymme du vill installera spelet till
  • Du kan välja mellan intern lagring (NAND) eller en extern hårddisk (USB)
 6. Installationen fortsätter nu automatiskt, detta kommer att ta ett tag
 7. När allt är klart kommer du tillbaka till Homebrew Launcher
 8. Tryck (Hem), stäng sedan programmet för att återgå till systemmenyn

För att frigöra utrymme på SD-kortet som upptas av den dumpade skivan, radera den nyligen skapade katalogen /install/från kortet

Om allt gick bra kommer du se det nya spelet installerat på hemskärmen redo att spelas!

Du kan säkerställa att spelet är installerat till rätt utrymme genom att titta på dess installationsplats i systeminställningarna under “Data Management”