F3 (Linux)


För support på engelska be om help på Nintendo Homebrew på Discord.
Om du uppskattar denna guide accepteras bidrag.


Obligatorisk läsning

Detta är ett tilläggsavsnitt för att kontrollera ditt SD-kort efter fel med hjälp av F3.

Beroende på SD-kortets storlek och hur snabb din dator är kan detta ta upp till flera timmar!

Den här sidan är enbart för Linux-användare. Om du inte använder Linux kan du gå till sidorna för H2testw (windows) eller F3X (mac).

Vad du behöver

 • Senaste versionen av F3

Instruktioner

 1. Packa upp f3 zip -filen
 2. Använd cd för att ta dig in i F3-katalogen
 3. Kör make för att kompilera F3
 4. Sätt in ditt SD-kort i datorn
 5. Mounta ditt SD-kort
 6. Kör ./f3write <SD-kortets mount point>
 7. Vänta tills processen är klar. Ett exempel på utskriften finns nedan.
$ ./f3write /media/michel/6135-3363/
Free space: 29.71 GB
Creating file 1.h2w ... OK!
...
Creating file 30.h2w ... OK!
Free space: 0.00 Byte
Average Writing speed: 4.90 MB/s
 1. Kör ./f3read <SD-kortets mount point>
 2. Vänta tills processen är klar. Ett exempel på utskriften finns nedan.
$ ./f3read /media/michel/6135-3363/
									SECTORS   ok/corrupted/changed/overwritten
Validating file 1.h2w ... 2097152/    0/   0/   0
...
Validating file 30.h2w ... 1491904/    0/   0/   0

	Data OK: 29.71 GB (62309312 sectors)
Data LOST: 0.00 Byte (0 sectors)
					Corrupted: 0.00 Byte (0 sectors)
	Slightly changed: 0.00 Byte (0 sectors)
				Overwritten: 0.00 Byte (0 sectors)
Average Reading speed: 9.42 MB/s

Om testet ger resultatet Data LOST: 0.00 Byte (0 sectors) så är SD-kortet OK och du kan ta bort alla .h2w-filer på kortet

Om testet ger något annat resultat kan ditt SD-kort vara korrupt eller skadat och måste kanske bytas!

Tillbaka till Komma Igång