Haxchi


För support på engelska be om help på Nintendo Homebrew på Discord.
Om du uppskattar denna guide accepteras bidrag.


Obligatorisk läsning

Haxchi är en exploit som tillåter att vi startar CFW direkt från hem-menyn utan att använda Homebrew Launcher.

Det inkluderar modifieringar av firmware som patchar signatur-kontroller, region-kontroller och kör annan funktionalitet i bakgrunden.

Vad du behöver

 • En äkta kopia av ett DS Virtual Console-spel med säkerhetshål installerat på din Wii U:s inbyggda lagring
  • Om du inte redan har en av spelen med säkerhetshål installerat se Kom igång
 • Den anpassade config.txt-filen från Get Started (inte standardfilen config.txt som följer med Haxchi) ska redan finnas i /haxchi/-katalogen på ditt SD-kort
  • Om du använder standard-versionen av config.txt (från Haxchi .zip-zipfilen) kommer din Haxchi-installation bete sig annorlunda än förväntat och vad som beskrivs i den här guiden

Instruktioner

 1. Starta Haxchi Installer
 2. Välj DS virtual console-spelet du vill installera Haxchi till, tryck sen (A) för att välja det
 3. Läs varningen som dyker upp, tryck sen (A) för att installera
 4. När det är klart, starta ditt Haxchi DS virtual console-spel (som nu har döpts om till “Haxchi”)
 5. Konsollen kommer starta om och aktivera modifierad firmware-funktionalitet
  • Det här tillåter osignerade titlar (som t.ex. Homebrew Launcher) att startas direkt från hemskärmen

För närvarande måste du starta DS virtual console-spelet varje gång du startar om för att aktivera modifierad firmware-funktionalitet. Nästa sida kommer som ett frivilligt steg installera CBHC (Coldboot Haxchi) som kan göra allt detta automatiskt när konsolen startar.

Du kan nu hålla inne olika knappar medan du startar ditt DS virtual console-spel för olika startalternativ. Det här är vad var och en av inställningarna gör:

 • Ingen -> Startar om till modifierad firmware
 • (A) -> Startar om till Homebrew Launcher

Metoder


Stanna på vanlig Haxchi

Vanliga Haxchi är redan installerad på din konsol.

Denna metod har inga risker när det gäller att skada din konsol, men är inte lika bekväm eftersom du måste starta Haxchi manuellt efter varje omstart.

Fortsätt till Homebrew Launcher (Channel).


Uppgradera till Coldboot Haxchi

CBHC (Coldboot Haxchi) ändrar systemtiteln som startar automatiskt från system-menyn till ditt DS virtual console-spel. Detta gör att din konsol startar din modifierade firmware automatiskt vid uppstart.

Denna metod är något farligare än vanliga Haxchi eftersom ditt DS Virtual Console-spel blir enda sättet att starta systemet. Om spelet någonsin raderas eller Haxchi tas bort från det kommer CBHC att BRICKA din konsol!

Fortsätt till Coldboot Haxchi.