Homebrew Launcher (Channel)


För support på engelska be om help på Nintendo Homebrew på Discord.
Om du uppskattar denna guide accepteras bidrag.


Obligatorisk läsning

Det här kommer installera Homebrew Channel så att när modifierad firmware körs kommer Homebrew Launcher dyka upp som en ikon på hemskärmen.

Instruktioner

Avsnitt I - Installera Homebrew Launcher Channel

 1. Starta Homebrew Launcher
  • CBHC-användare måste trycka (Hem) medan CBHC startar för att komma åt CBHCs startalternativ, sen välja Homebrew Launcher
  • Haxchi-användare måste starta Haxchi en gång för att aktivera den modifierade firmware-funktionaliteten, sen starta Haxchi en andra gång och samtidigt hålla inne (a) för att starta Homebrew Launcher
  • Mocha CFW-användare ska redan ha återvänt till Homebrew Launcher
 2. Starta WUP Installer GX2
  • Observera att om WUP Installer GX2 kraschar med ett “DSi Exception Has Occurred”-fel bör du stänga av konsolen och prova igen.
 3. Välj Homebrew Channel
 4. Tryck “install” följt av “yes” för att bekräfta
 5. Välj “NAND” som destination
 6. Tryck (Hem), och avsluta sen programmet för att avsluta installationen när den är färdig

Avsnitt II - Blockera Systemuppdateringar

Notera att för att komma åt eShopen med dessa DNS-inställningar måste du först köra NNU-Patcher genom Homebrew Launcher. Notera även att NNU-Patcher är tillfällig och du kommer behöva köra den igen om du behöver komma åt eShopen efter en omstart.

Notera att om du inte blockerar uppdateringar med denna metod på alla nuvarande och framtida nätverksanslutningar så sköts uppdateringar av Wii U automatiskt och kan inte stängas av.

 1. Gå till systeminställningar, sedan internet, och “Anslut till internet”. Tryck sen (X) för att visa dina nuvarande nätverksanslutningar
 2. För varje anslutning (och för alla framtida anslutningar), gör följande
  • Välj anslutningen
  • Välj “Change Settings”
  • Flytta till andra listan och välj “DNS”
  • Sätt DNS till “Don’t Auto-Obtain”
  • Ställ in följande IP-adresser som DNS-servrar
  • 168.235.092.108
  • 081.004.127.020
  • Välj “Confirm” och tryck sen (B) för att spara
  • Dessa servrar kommer hindra att din konsol uppdateras

Du kan nu starta Homebrew Launcher på modifierad firmware genom att bara starta Homebrew Channel.

Notera att för att komma åt eShopen med DNS-adresserna som blockerar uppdateringar så måste du först köra NNU-Patcher genom Homebrew Launcher (NNU-Patcher modifierar bara systemrutinerna i minnet, och kommer behöva köras igen om du behöver komma åt eShopen efter en omstart).

För information om att dumpa diskar till ett installerbart format för att spela utan att behöva skivan, läs vidare på sidan disc2app.

För information om att installera vWii modifikationer med modifierad firmware besök sidan vWii Modding.

För information om säker avinstallation av CFW för att återgå till standard-firmware, besök sidan Avinstallera CFW.