Mocha CFW


För support på engelska be om help på Nintendo Homebrew på Discord.
Om du uppskattar denna guide accepteras bidrag.


Obligatorisk läsning

Mocha CFW är en modifierad firmware som patchar signatur-kontroller, region-kontroller och möjliggör annan modifierad firmware-funktionalitet.

För att använda Mocha CFW behöver du starta Homebrew Launcher genom webbläsaren och starta Mocha CFW varje gång din enhet startar om.

Vad du behöver

  • Den anpassade config.ini som listas i Get Started ska redan finnas i /wiiu/apps/mocha/-katalogen på ditt SD-kort

Instruktioner

  1. Starta Mocha CFW
  2. Konsollen kommer återvända till Homebrew Launcher och aktivera den modifierade firmware-funktionaliteten
    • Det här tillåter osignerade titlar (som t.ex. Homebrew Launcher) att startas direkt från system-menyn tills nästa omstart

Du kommer behöva starta Mocha CFW från Homebrew Launcher varje gång du startar om din Wii U för att återaktivera den modifierade firmware-funktionaliteten.

Fortsätt till Homebrew Launcher (Channel).