vWii Modding


För support på engelska be om help på Nintendo Homebrew på Discord.
Om du uppskattar denna guide accepteras bidrag.


Obligatorisk läsning

Det här gör att du kan installera Homebrew Channel och andra modifikationer till Wii U:s vWii (virtual Wii).

Vad du behöver

Instruktioner

Avsnitt I - Förberedelser

 1. Stäng av din enhet
 2. Sätt in ditt SD-kort i datorn
 3. Kopiera innehållet från WUPhax zip-filen till roten av ditt SD-kort
 4. Kopiera boot.elf från hackmii_installer_v1.2-katalogen i Hackmii Installer .zip-filen till roten av ditt SD-kort
 5. Kopiera apps-katalogen från vWii_cIOS_apps_20131218.zip till roten av ditt SD-kort
 6. Kopiera apps-katalogen från Patched_IOS80_Installer_for_vWii.zip till roten av ditt SD-kort
 7. Kopiera innehållet från Homebrew Launcher zip-filen till roten av ditt SD-kort
 8. Sätt tillbaka ditt SD-kort i din enhet
 9. Starta din enhet

Avsnitt II - wuphax

 1. Starta Homebrew Launcher
  • Om du inte redan har gått igenom Wii U guiden och är osäker på hur du gör detta, följ Homebrew Launcher, och återkom sen hit.
 2. Starta wuphax
 3. Tryck (A) för att säkerhetskopiera din Mii Channel och ersätta den med Hackmii Installer
 4. Du kommer återvända till Homebrew Launcher
 5. Använd knappen (Home) för att återgå till hemskärmen
 6. Starta vWii
 7. Starta Mii Channel i vWii
 8. Om säkerhetsluckan lyckades kommer du nu ha startat Hackmii Installer
 9. Läs bluffvarningen, tryck sen (1) för att fortsätta när du uppmanas
 10. Gå igenom anvisningarna för att installera Homebrew Channel till vWii
 11. Gå igenom instruktionerna för att återgå till vWii
 12. Om nyttjandet av säkerhetsluckan lyckades kommer du nu se Homebrew Channel på hemskärmen i vWii
 13. Återvänd till hemskärmen, stäng sen av din Wii U
 14. Starta Homebrew Launcher med metoden du använde tidigare i det här avsnittet
 15. Starta wuphax
 16. Tryck (B) när du frågas om att återställa Mii Channel
 17. Gå igenom instruktionerna för att återgå till vWii

Avsnitt III - Dumpa vWii NAND

Den här säkerhetskopian av NAND kommer låta dig återställa din vWii till ett fungerande tillstånd om något skulle gå fel.

 1. Starta Homebrew Channel i vWii
 2. Starta Dump Mii NAND
  • Var beredd att vänta; det här kan ta lång tid (upp till flera timmar beroende på hastigheten på ditt SD-kort)
 3. När allt är klart kommer din Wii U starta om automatiskt
 4. Stäng av din Wii U
 5. Sätt i ditt SD-kort från din Wii U i din dator
 6. Kopiera nand.bin och keys.bin från roten av ditt SD-kort till en säker plats på din dator och säkerhetskopiera båda filerna till ett flertal platser (som t.ex. online-lagring); den här säkerhetskopian kommer rädda din vWii från en brickning om något skulle gå fel
 7. Radera nand.binoch keys.binfrån roten av ditt SD-kort

Avsnitt IV - cIOS Installation

Se till att det inte finns några kataloger som heter wad eller wads på roten av ditt SD-kort och att det inte finns några .wad-filer någonstans annat än i /apps/ på SD-kortet.

 1. Starta Homebrew Channel i vWii
 2. Starta d2x cIOS Installer
 3. Ställ in inställningarna på toppen av skärmen så de matchar följande:
  • Välj cIOS : d2x-v10-beta52-vWii
  • Välj cIOS base : 56
  • Välj cIOS slot : 249
 4. Tryck (A) för att installera
 5. Vänta på att installationen slutförs, tryck sen (A) för att fortsätta
 6. Ställ in inställningarna på toppen av skärmen så de matchar följande:
  • Välj cIOS : d2x-v10-beta52-vWii
  • Välj cIOS base : 57
  • Välj cIOS slot : 250
 7. Tryck (A) för att installera
 8. Vänta på att installationen slutförs, tryck sen (A) för att fortsätta
 9. Ställ in inställningarna på toppen av skärmen så de matchar följande:
  • Välj cIOS : d2x-v10-beta52-vWii
  • Välj cIOS base : 58
  • Välj cIOS slot : 251
 10. Tryck (A) för att installera
 11. Vänta på att installationen slutförs, tryck sen (B) för att avsluta

Avsnitt V - Patchning av IOS80

Det här steget kommer bricka din vWii-installation om det misslyckas av någon anledning (strömavbrott, etc.) vilket kommer kräva en återställning av vWii NAND. Säkerställ att du har din säkerhetskopia innan du fortsätter med det här avsnittet.

 1. Från Homebrew Channel på vWii starta Patched iOS80 Installer for vWii
 2. Läs varningen, vänta sen 30 sekunder tills du tillåts fortsätta
 3. Tryck (A) för att installera
  • Det här borde gå väldigt fort
 4. När det är klart tryck på valfri knapp för att återvända till Homebrew Channel
 5. Avsluta för att återgå till hemskärmen på vWii

Du kan nu installera och använda Wii homebrew som t.ex. USB Loader GX, Wiiflow, CFG USB Loader, emulatorer, etc.

Externa hårddiskar måste vara anslutna till den övre USB-porten på baksidan av Wii U för att den ska upptäckas av vWii. Det här kan inte vara samma hårddisk som används för Wii U-spel. Om du använder en extern hårddisk som inte har sin egna strömförsörjning kommer du behöva en Y-kabel.

Säkerställ att alla .wad-filer (kanaler, forwarders, spel, etc.) du installerar är anpassade för att fungera med vWii först (engelskspråkig länk). Om du installerar en .wad formaterad för en vanlig Wii-konsoll kommer du bricka vWii vilket kräver att du återställer vWii NAND från en säkerhetskopia.

Installation av teman till vWii kommer bricka din vWii.

Borttagning av .wad-filer manuellt utan att veta vad du gör kommer bricka din vWii.

Installation av Priiloader kommer bricka din vWii.