Coldboot Haxchi


Để được hỗ trợ bằng tiếng Anh, yêu cầu giúp đỡ tại Nintendo Homebrew trên Discord.
Nếu bạn thấy những hướng dẫn này có ích. Hãy Ủng hộ.


Điều cần đọc

CBHC (Coldboot Haxchi) đổi app hệ thống trong giao diện chính thành game mồi DS. Qua đó máy sẽ tự chạy CFW mỗi khi khởi động.

Cách hack này có phần nguy hiểm hơn Haxchi thường vì biến game mồi DS thành cách duy nhất để chạy được hệ thống. If this game is ever deleted or moved to USB storage while CBHC is installed, you will BRICK!

Bạn CẦN PHẢI cài sẵn Haxchi để thực hiện bước này. Nếu không, máy sẽ BRICK!

Game DS vỏ Haxchi PHẢI được cài trong bộ nhớ trong của Wii U. Nếu cài trên các thiết bị lưu trữ usb, máy sẽ BRICK!

Game DS vỏ Haxchi của bạn PHẢI là game tải HỢP PHÁP từ eshop, nếu không máy sẽ BRICK!

Hướng dẫn

 1. Gỡ tất cả thiết bị usb khỏi máy Wii U
 2. Mở Homebrew Launcher bằng cách giữ (A) khi game DS vỏ Haxchi đang khởi động
 3. Mở CBHC installer
 4. Chọn game DS mà bạn muốn cài CBHC vào, sau đó bấm (A) để xác nhận +Game DS này CẦN PHẢI được cài haxchi sẵn từ trước
 5. Đọc cảnh báo xuất hiện, sau đó bấm (A) để cài
 6. Sau khi cài xong, bạn sẽ quay về giao diện chính của hệ thống
 7. Bạn có thể cắm lại các thiết bị usb đã gỡ ra lúc nãy.
 8. Khởi động lại thiết bị
 9. Nếu exploit chạy thành công, bạn sẽ thấy một menu xuất hiện với vài tùy chọn khởi động (boot option)
 10. Chọn đến ** “Autoboot: Disabled” **, sau đó bấm (A) cho đến khi nó chuyển thành ** “Autoboot: System Menu” **
 11. Bấm (A) trong “Boot System Menu”
 12. Khởi động lại máy Wii U để đảm bảo exploit hoạt động đúng như mong muốn
 13. DI chuyển biểu tượng game DS vỏ CBHC đến trang cuối của giao diện hệ thống
  • Đọc cảnh báo phía dưới cùng trang này thật kỹ nhằm tránh việc máy bị brick!

Máy bạn sẽ tự động chạy CFW qua Coldboot Haxchi mỗi lần khởi động.

Có thể bấm (Home) khi CBHC đang khởi động để vào lại menu tùy chọn này. Cụ thể thì các tùy chọn khởi động sẽ như sau:

 • Boot System Menu -> Khởi động thì vào CFW
 • Boot Homebrew Launcher -> Khởi động thì vào Homebrew Launcher
 • Boot Mocha CFW -> Khởi động thì vào Mocha CFW (không cần dùng nếu bạn đang dùng CBHC)
 • Boot fw.img on SD Card -> Khởi động thì vào bất cứ CFW thời trước có dạng fw.img bỏ trong thẻ SD
 • Boot vWii System Menu -> Khởi động thì vào vWii
 • Boot vWii Homebrew Channel -> Khởi động thì vào vWii Homebrew Channel

Bạn có thể cắm lại các thiết bị usb sau khi cài đặt thành công.

Không được xóa game DS có vỏ CBHC, nếu không máy sẽ BRICK.

Không cài lại game DS có vỏ CBHC, nếu không máy sẽ BRICK.

Không được di chuyển game DS có vỏ CBHC vào bộ nhớ của thiết bị lưu trữ usb, nếu không máy sẽ BRICK.

Không được xóa tài khoản Nintendo đã mua game DS có vỏ CBHC khỏi máy, nếu không máy sẽ BRICK!

Không được format máy, nếu không máy sẽ BRICK!

Tiếp tục đến Homebrew Launcher (Channel).