Những người đã đóng góp


Để được hỗ trợ bằng tiếng Anh, yêu cầu giúp đỡ tại Nintendo Homebrew trên Discord.
Nếu bạn thấy những hướng dẫn này có ích. Hãy Ủng hộ.


Chân thành cảm ơn các Dịch giả vì đã giúp đỡ rất nhiều!

Nếu thiếu tên ai, vui lòng liên hệ tôi và tôi sẽ thêm tên bạn vào.

+ damysteryman
+ derrek
+ dimok789
+ FIX94
+ FlimFlam69
+ koolkdev
+ plutooo
+ smea
+ [Truth]
+ vgmoose
+ Yardape8000
+ yellows8