Homebrew Launcher (Channel)


Để được hỗ trợ bằng tiếng Anh, yêu cầu giúp đỡ tại Nintendo Homebrew trên Discord.
Nếu bạn thấy những hướng dẫn này có ích. Hãy Ủng hộ.


Điều cần đọc

Mục này sẽ cài Homebrew Channel vào hệ thống, để mỗi lần chạy CFW đều hiện Homebrew Launcher qua icon hệ thống.

Hướng dẫn

Phần I - Cài Homebrew Launcher Channel

 1. Mở Homebrew Launcher
  • Máy dùng CBHC phải bấm (Home) khi CBHC đang khởi chạy để vào menu boot, sau đó mới chọn Homebrew Launcher
  • Máy chỉ dùng Haxchi thì mở Haxchi mỗi lần khởi động máy để chạy CFW, muốn vào Homebrew Launcher thì mở Haxchi lần nữa, đồng thời giữ (A)
  • Máy dùng Mocha CFW sẽ tự động vào muc này
 2. Mở WUP Installer GX2
  • Lưu ý: nếu WUP Installer GX2 treo và báo lỗi “DSi Exception Has Occurred”, bạn chỉ cần tắt máy thử lại.
 3. Chọn Homebrew Channel
 4. Bấm vào “Install”, bấm tiếp “Yes” để xác nhận
 5. Chọn đích đến là “NAND”
 6. Sau khi đã cài xong, bấm (Home), rồi chọn thoát ứng dụng (close application)

Phần II - Chặn cập nhật hệ thống

Lưu ý: nếu muốn vào eshop với thiết lập DNS như bên dưới, bạn phải vào Homebrew Launcher chạy NNU-Patcher trước. NNU-Patcher chỉ là patch tạm thời, sẽ phải chạy lại để vào eshop mỗi lần bạn khởi động lại máy.

Nếu bạn không chặn cập nhật theo cách này, tất cả cập nhật hiện có và sẽ có trong tương lai từ Nintendo đều được Wii U tự động tải và cài đặt và không thể tắt tính năng này.

 1. Vào “System Settings” > “Internet” > “Connect to the Internet” rồi bấm (X) để hiện các kết nối mạng hiện có
 2. Với mọi kết nối bạn muốn dùng, thực hiện như sau
  • Chọn kết nối cần dùng
  • Chọn “Change Settings”
  • Chuyển đến tùy chọn thứ 2 và chọn “DNS”
  • Đặt DNS thành “Don’t Auto-Obtain”
  • Đặt địa chỉ IP của DNS thành như sau
  • 168.235.092.108
  • 081.004.127.020
  • Chọn “Confirm”, sau đó bấm (B) để lưu
  • Các IP này sẽ chặn cập nhật trên máy bạn

Giờ bạn có thể chạy Homebrew Launcher trên CFW bằng cách bấm vào icon Homebrew Channel trên giao diện hệ thống.

Lưu ý: nếu muốn vào eshop với thiết lập DNS như bên dưới, bạn phải vào Homebrew Launcher chạy NNU-Patcher trước (NNU-Patcher chỉ là patch tạm thời, sẽ phải chạy lại để vào eshop mỗi lần bạn khởi động lại máy).

Nếu muốn dump dĩa game thành format có thể chạy trên máy ko cần dĩa, vui lòng xem disc2app

Nếu muốn cài hack cho vWii trên máy đã có CFW, vui lòng xem Hack vWii

Nếu muốn xóa hack CFW để về máy chưa hack, vui lòng xem Uninstall CFW