Để được hỗ trợ bằng tiếng Anh, yêu cầu giúp đỡ tại Nintendo Homebrew trên Discord.
Nếu bạn thấy những hướng dẫn này có ích. Hãy Ủng hộ.


Điều cần đọc

Homebrew Launcher là một ứng dụng homebrew liệt kê và chạy được các ứng dụng homebrew khác có trên thẻ SD.

Khi hack lần đầu, ứng dụng này sẽ chạy trên trình duyệt web có sẵn của Wii U, nên máy bạn phải đang kết nối với internet.

Hướng dẫn

Phần I - Chuẩn bị cho trình duyệt

 1. Chạy trình duyệt web trên máy
 2. Vào trong cài đặt của trình duyệt, chọn “Reset Save Data”
  • Việc này giúp tránh xảy ra vấn đề khi cài exploit trên trình duyệt
  • Nó cũng xóa hết các thiết lập đã có trong setting, history, và bookmark
 3. Làm xong, bạn bấm về lại trang chính của trình duyệt

Phần IV - cài Homebrew Launcher

 1. Nếu máy bạn ở firm 5.5.2 hoặc 5.5.3, hãy mở cái màn che trên trình duyệt trước (browser curtain)
  • Cách này làm tăng tỷ lệ thành công của exploit trên trình duyệt ở firmware 5.5.2/5.5.3
 2. Đi đến usploit.hacks.guide
  • Có thể bookmark lại địa chỉ trên để lần sau không phải gõ lại
 3. Chọn “Run Homebrew Launcher” để cài exploit
  • Bước này có thể sẽ phải lặp lại vài lần mới thành công
  • Nếu máy treo, tắt máy bằng cách giữ nút nguồn, rồi thử lại
 4. Lúc này máy sẽ hiện giao diện của Homebrew Launcher

Cách dạng hack hiện có


Mocha CFW

Cách này phải chạy lại exploit trên trình duyệt mỗi lần tắt máy mở lại*.

Tiếp tục tới Mocha CFW


Haxchi

Cách này chạy CFW thông qua một game DS giá rẻ mua trên eshop, có thể thiết lập để nó tự chạy mỗi lần khởi động máy.

Tiếp tục tới Haxchi