Mocha CFW


Để được hỗ trợ bằng tiếng Anh, yêu cầu giúp đỡ tại Nintendo Homebrew trên Discord.
Nếu bạn thấy những hướng dẫn này có ích. Hãy Ủng hộ.


Điều cần đọc

Mocha CFW là bản CFW đánh lừa được kiểm tra chữ ký ứng dụng, kiểm tra phân vùng, có thể chạy nền code tùy biến.

Để dùng hack này, bạn phải vào Homebrew Launcher và chạy Mocha CFW mỗi khi khởi động lại máy.

Cần chuẩn bị gì

  • File ‘config.ini’ được cung cấp trong Get Started phải bỏ vào thư mục /wiiu/apps/mocha/ trên thẻ SD

Hướng dẫn

  1. Chạy Mocha CFW
  2. Máy sẽ quay lại giao diện Homebrew Launcher và dùng được các tính năng của CFW
    • Cho phép chạy trực tiếp các ứng dụng không phép (ví dụ như Homebrew Launcher) từ giao diện hệ thống, miễn là không tắt máy

Bạn sẽ cần phải chạy Mocha CFW từ Homebrew Launcher mỗi lần khởi động lại máy.

Tiếp tục đến Homebrew Launcher (Channel).