NAND Backup


Để được hỗ trợ bằng tiếng Anh, yêu cầu giúp đỡ tại Nintendo Homebrew trên Discord.
Nếu bạn thấy những hướng dẫn này có ích. Hãy Ủng hộ.


Điều cần đọc

This section will create a backup of your device’s internal NAND memory on your SD card, which will allow you to restore your device via a hardmod in the case of a brick.

Hướng dẫn

A backup of the MLC partition is optional as it’s huge in size, and most bricks that need MLC to be restored are done by user-error.

If you want a full backup including MLC, and have a black Wii U (32GB) model, your SD card must be at least 64GB in size. Nếu bạn dùng máy Wii U màu trắng (8GB), thẻ SD phải có dung lượng ít nhất là 16GB.

 1. Mở Homebrew Launcher bằng cách giữ (A) khi game DS vỏ Haxchi đang khởi động
 2. Mở nanddumper
 3. Dùng D-pad chọn như sau:
  • Dump SLC (528MB): yes
  • Dump SLCCMPT (528MB): yes
  • Dump MLC (8GB/32GB): optional
  • Dump OTP (1KB): yes
  • Dump SEEPROM (1KB): yes
 4. Bấm (A) để dump NAND
  • Be prepared to wait; this can take a while (up to several hours depending on the options you enabled)
 5. Khi dump xong, máy Wii U sẽ tự khởi động lại
 6. Tắt máy đi
 7. Lắp thẻ nhớ SD vào máy tính
 8. Copy slc.bin, slccmpt.bin, otp.bin, and seeprom.bin, and each mlc.bin.part file (if you chose to backup the MLC partition) from the root of your SD card to a safe location on your computer
  • Lưu file backup ở nhiều chỗ (như tải lên mạng)
  • Những backup này sẽ giúp bạn phục hồi máy bị brick hoặc lấy lại file gốc của NAND nếu xảy ra sự cố
 9. Lắp thẻ nhớ SD vào thiết bị
 10. Bật thiết bị lên

Cách dạng hack hiện có


Mocha CFW

Cách này phải chạy lại exploit trên trình duyệt mỗi lần tắt máy mở lại*.

Tiếp tục tới Mocha CFW


Haxchi

Cách này chạy CFW thông qua một game DS giá rẻ mua trên eshop, có thể thiết lập để nó tự chạy mỗi lần khởi động máy.

Tiếp tục tới Haxchi