Xóa CFW


Để được hỗ trợ bằng tiếng Anh, yêu cầu giúp đỡ tại Nintendo Homebrew trên Discord.
Nếu bạn thấy những hướng dẫn này có ích. Hãy Ủng hộ.


Điều cần đọc

Bước này sẽ xóa CFW khỏi máy Wii U bất kể cách cài hack, mục đích là đưa máy trở về như nguyên bản chưa hack.

Nếu bạn đã theo dõi hướng dẫn này từ khi nó còn đề cập đến RedNAND, lưu ý là game và save sẽ được lưu vào bộ nhớ trong của máy chứ ko còn là thẻ SD nữa. Tức là tất cả game và save đã cài khi dùng RedNAND sẽ bị xóa nếu bạn gỡ CFW!

Hướng dẫn

Phần I - Gỡ hack khỏi Wii U

CBHC
 1. Mở Homebrew Launcher Channel
 2. Mở CBHC installer
 3. Chọn game DS mà bạn muốn gỡ CBHC, sau đó bấm (A) để xác nhận
 4. Đọc cảnh báo xuất hiện, sau đó bấm (B) để gỡ cài đặt
 5. Khi gỡ xong, bạn sẽ quay về giao diện chính của hệ thống
 6. Khởi động lại thiết bị
 7. Vào System Settings, mục “Data Management”, xóa game mồi DS
 8. Cài lại game mồi DS từ eShop
Haxchi
 1. Vào System Settings, mục “Data Management”, xóa game mồi DS
 2. Cài lại game mồi DS từ eShop
Homebrew Launcher
 1. Gỡ bookmark đến HBL khỏi trình duyệt nếu có

Phần II - Gỡ hack khỏi thẻ SD

Xóa tất cả file và thư mục sau đây khỏi thẻ nhớ, trừ những mục sau (có thể có hoặc không):

 • DCIM
 • private

Nếu bạn đã theo dõi hướng dẫn này từ khi nó còn đề cập đến RedNAND, lưu ý là bước này sẽ không xóa RedNAND khỏi thẻ SD. Để xóa hẳn RedNAND, bạn cần dùng trình partition manager có trên hệ điều hành của máy tính.