Tại sao có quảng cáo?

Dự án này là thành quả của hàng ngàn giờ làm việc liên tục.

Chúng tôi duy trì hướng dẫn này miễn phí, và đảm bảo rằng nó luôn được cập nhật. Vì công sức đã bỏ ra, tôi cảm thấy nó công bằng khi tôi kiếm thêm một chút từ công trình này.

Các bạn có thể sử dụng trang web miễn phí, và tất cả các trang đều không có quảng cáo gây khó chịu. Nếu bạn không vừa ý, bạn vẫn có thể chặn những quảng cáo đó.

Nếu bạn chặn những quảng cáo đó, vẫn còn trang web cho việc Ủng hộ, và nó là tùy ý bạn.

Xin cảm ơn,
Plailect